Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Хирецкий Михаил 044bd5719f Add translate for builder 9 lat temu
bg Add missing english messages for bulgarian. 9 lat temu
ru Add translate for builder 9 lat temu
LICENSE Fix syntax bug in translations. Update version and time. 10 lat temu
README Fix syntax bug in translations. Update version and time. 10 lat temu
setup.cfg Copy localization from calculate utilities projects. 10 lat temu
setup.py Update version 10 lat temu

README

AUTHOR: Calculate Ltd. <support@calculate.ru>

INSTALL
-------

To install calculate-l10n , just execute the install script 'setup.py'.
Example:

./setup.py install