25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Хирецкий Михаил 044bd5719f Add translate for builder 9 yıl önce
bg Add missing english messages for bulgarian. 9 yıl önce
ru Add translate for builder 9 yıl önce
LICENSE Fix syntax bug in translations. Update version and time. 10 yıl önce
README Fix syntax bug in translations. Update version and time. 10 yıl önce
setup.cfg Copy localization from calculate utilities projects. 10 yıl önce
setup.py Update version 10 yıl önce

README

AUTHOR: Calculate Ltd. <support@calculate.ru>

INSTALL
-------

To install calculate-l10n , just execute the install script 'setup.py'.
Example:

./setup.py install