Клон по подразбиране

master

7e4d754690 · Fixed encoding bugs in update methods · Последна модификация преди 1 месец

Клонове

develop

4f2809e224 · Refactoring · Последна модификация преди 6 години

109
0
Включено
legacy27

beed790b61 · Исправлена проверка обновления · Последна модификация преди 5 месеца

9
0
Включено
master-3.5

1614dd4eea · Добавлено обновление конфигурационных файлов при сканировании серверов обновлений · Последна модификация преди 3 години

41
0
Включено
master3.1.6

8f4c278362 · Синхронизация переводов · Последна модификация преди 8 години

253
0
Включено
master3.3

22cad041c2 · Исправлен вывод ошибки · Последна модификация преди 6 години

157
0
Включено
master3.4

f2fff7f6e4 · Исправлен вывод списка обновляемых пакетов · Последна модификация преди 4 години

81
1
py3_forced

659f1d1920 · i · Последна модификация преди 2 месеца

8
0
Включено