Výchozí větev

master

7e4d754690 · Fixed encoding bugs in update methods · Upraveno před 1 měsícem

Větve

develop

4f2809e224 · Refactoring · Upraveno před 6 roky

109
0
Zahrnuje
legacy27

beed790b61 · Исправлена проверка обновления · Upraveno před 4 měsíci

9
0
Zahrnuje
master-3.5

1614dd4eea · Добавлено обновление конфигурационных файлов при сканировании серверов обновлений · Upraveno před 3 roky

41
0
Zahrnuje
master3.1.6

8f4c278362 · Синхронизация переводов · Upraveno před 8 roky

253
0
Zahrnuje
master3.3

22cad041c2 · Исправлен вывод ошибки · Upraveno před 6 roky

157
0
Zahrnuje
master3.4

f2fff7f6e4 · Исправлен вывод списка обновляемых пакетов · Upraveno před 4 roky

81
1
py3_forced

659f1d1920 · i · Upraveno před 2 měsíci

8
0
Zahrnuje