Преглед на файлове

Исправлен вывод ошибки

tags/3.2.4
Mike Khiretskiy преди 6 години
родител
ревизия
22cad041c2
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      pym/update/update.py

+ 1
- 1
pym/update/update.py Целия файл

@@ -794,7 +794,7 @@ class Update(object):

def _display_error(self, error):
lines_num = int(self.clVars.Get('update.cl_update_lines_limit'))
error = "\n".join(str(error).split('<br/>')[-lines_num:])
error = "<br/>".join(str(error).split('<br/>')[-lines_num:])
self.printPre(self._emerge_translate(error))

def emerge(self, param, *packages):


Зареждане…
Отказ
Запис