Преглед на файлове

Исправление переключение профиля

tags/3.2.2_beta1
Mike Khiretskiy преди 7 години
родител
ревизия
4cbbb54c9e
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      pym/update/update.py

+ 3
- 0
pym/update/update.py Целия файл

@@ -894,6 +894,9 @@ class Update:

profile_dv = dv.Get('cl_update_profile_datavars')
try:
if not profile_dv:
raise UpdateError(
_("Failed to use new profile. Try again."))
for var_name in ('cl_update_rep_rev',
'cl_update_rep_path',
'cl_update_rep_url',


Зареждане…
Отказ
Запис