Преглед на файлове

Исравлено удаление устаревших пакетов

* исравлена ошибка вызова метода cleanpkg
tags/3.6.0.1
Хирецкий Михаил преди 3 години
родител
ревизия
a7bb8b6349
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      pym/update/utils/cl_update.py

+ 1
- 1
pym/update/utils/cl_update.py Целия файл

@@ -195,7 +195,7 @@ def get_synchronization_tasks(object_name):
},
{'name': 'sync_reps:cleanpkg',
'message': __("Removing obsolete distfiles and binary packages"),
'method': Object('Update.cleanpkg()'),
'method': Object('cleanpkg()'),
'condition': (
lambda Get: Get('update.cl_update_cleanpkg_set') == 'on' and
Get('update.cl_update_outdate_set') == 'on'),


Зареждане…
Отказ
Запис