Procházet zdrojové kódy

Исправлено использование EMERGE_DEFAULT_OPTS

tags/3.4.0_beta3
Mike Khiretskiy před 6 roky
rodič
revize
e3ee99d0c2
1 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 1 odebrání
  1. +4
    -1
      pym/update/update.py

+ 4
- 1
pym/update/update.py Zobrazit soubor

@@ -739,6 +739,9 @@ class Update(object):
"""
SystemIni().setVar('update', {'last_check': str(int(time.time()))})

def get_default_emerge_opts(self):
return self.clVars.Get('cl_emerge_default_opts')

def premerge(self, param, *packages):
"""
Вывести информацию об обновлении
@@ -880,7 +883,7 @@ class Update(object):
"""
Выполнить очистку системы от лишних пакетов
"""
deo = self.clVars.Get('cl_emerge_default_opts')
deo = self.get_default_emerge_opts()
emerge = None
try:
emerge = EmergeParser(EmergeCommand(["--depclean"],


Načítá se…
Zrušit
Uložit