13 Commit (master)

Autore SHA1 Messaggio Data
  idziubenko 1f2b817d6e list compr, general improvements 4 giorni fa
  idziubenko 10922f61c6 Py3 changes 1 settimana fa
  idziubenko 659f1d1920 i 3 settimane fa
  Хирецкий Михаил 13279e6107 Изменён признак определения наличия обновлений: через файл /var/lib 4 anni fa
  Хирецкий Михаил 97db03579b Update copyrights. 5 anni fa
  Mike Khiretskiy b3ca8fed9c Рефакторинг 5 anni fa
  Mike Khiretskiy 6584c7ef30 Исправлено создание отметки необходимости удаления старого ядра 6 anni fa
  Mike Khiretskiy 9a29e24119 При выключенном обновление update.updates не выставляются в on. 6 anni fa
  Mike Khiretskiy ecd602a4c3 Исправлена переменная cl_update_outdated_kernel_path_set 6 anni fa
  Mike Khiretskiy cbe42e3d52 Добавлен вызов depclean при cl-update если в предыдущий раз 6 anni fa
  Mike Khiretskiy 120b314214 Исправлен объект информации о наличии обновлений 6 anni fa
  Mike Khiretskiy 1d26be07e2 env.ini[update]packages -> updates 6 anni fa
  Mike Khiretskiy d1d34ccbdf Module refactoring 6 anni fa
  Mike khiretskiy e35caccf3b Добавлен dispatch-conf при обновлении 7 anni fa