You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Хирецкий Михаил beed790b61 Исправлена проверка обновления преди 1 седмица
..
utils Исправлена проверка обновления преди 1 седмица
variables Исправлена проверка обновления преди 1 седмица
__init__.py Module refactoring преди 6 години
datavars.py Update copyrights. преди 5 години
emerge_parser.py Добавлена поддержка закрытых репозиториев преди 3 години
profile.py Изменены права на закрытые репозитории преди 3 години
update.py Исправлена проверка обновления преди 1 седмица
update_info.py Изменён признак определения наличия обновлений: через файл /var/lib преди 4 години
update_tasks.py Добавлена новая задача поиск автозависимостей преди 4 години
wsdl_update.py Опция --skip-revdep-rebuild заменена на --revdep-rebuild преди 1 година