Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

8 řádky
247 B

  1. {% for namespace_name, namespace in ini_dictionary.items() -%}
  2. [{{ namespace_name | join('][') }}]
  3. {% for variable, value in namespace.items() -%}
  4. {{ variable }} {{ value | join(' ') }}
  5. {% endfor -%}
  6. {{ "" if loop.last else "\n" -}}
  7. {% endfor -%}