25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

8 satır
247 B

  1. {% for namespace_name, namespace in ini_dictionary.items() -%}
  2. [{{ namespace_name | join('][') }}]
  3. {% for variable, value in namespace.items() -%}
  4. {{ variable }} {{ value | join(' ') }}
  5. {% endfor -%}
  6. {{ "" if loop.last else "\n" -}}
  7. {% endfor -%}