Преглед на файлове

Обновлен список пакетов

tags/352
Трацевский Александр преди 2 месеца
родител
ревизия
0922eca5f3
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      profiles/templates/3.5/6_ac_update_sync/world/create/tools

+ 2
- 2
profiles/templates/3.5/6_ac_update_sync/world/create/tools Целия файл

@@ -14,10 +14,10 @@ sys-fs/xfsprogs

#?in(os_linux_pkglist, CLD, CLDC, CLDL, CLDM, CLDX, CLDXS, CDS, CLS)!=#
app-admin/logrotate
app-admin/syslog-ng
sys-apps/ethtool
sys-apps/usbutils
virtual/cron
virtual/logger
sys-process/cronie
#in#

#?in(os_linux_pkglist, CLD, CLDC, CLDL, CLDM, CLDX, CLDXS, CDS)!=#


Зареждане…
Отказ
Запис