Преглед на файлове

Обновлены настройки distros репозитория

tags/1
Mike Khiretskiy преди 6 години
родител
ревизия
2176c55a20
променени са 2 файла, в които са добавени 14 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      metadata/.gitignore
  2. +13
    -0
      metadata/layout.conf

+ 1
- 0
metadata/.gitignore Целия файл

@@ -1 +1,2 @@
/cache
/md5-cache

+ 13
- 0
metadata/layout.conf Целия файл

@@ -1 +1,14 @@
masters = calculate gentoo

# Use thin manifests
thin-manifests = true

# Dont sign thin manifests. There is no current policy for git commit signing
sign-manifests = false

# Make egencache generate newer (more reliable)
# md5-dict cache format
cache-formats = md5-dict

# Support package.* directories as well as files
profile-formats = portage-2

Зареждане…
Отказ
Запис