Преглед на файлове

Добавлена md5-cache в gitignore

tags/1
Mike khiretskiy преди 7 години
родител
ревизия
6f03453544
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
metadata/md5-cache

Зареждане…
Отказ
Запис