Преглед на файлове

HardInfo заменен на CPU-X

tags/318
Трацевский Александр преди 1 година
родител
ревизия
9f728f89fb
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      profiles/templates/3.5/6_ac_update_sync/world/create/tools

+ 2
- 2
profiles/templates/3.5/6_ac_update_sync/world/create/tools Целия файл

@@ -92,8 +92,8 @@ sys-block/partitionmanager
gnome-base/dconf-editor
#in#

#?in(os_linux_pkglist, CLDX, CLDXS)!=#
app-admin/hardinfo
#?in(os_linux_pkglist, CLDC, CLDL, CLDM, CLDX, CLDXS)!=#
sys-process/cpu-x
#in#

#?in(os_linux_pkglist, CDS)!=#


Зареждане…
Отказ
Запис