6 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Трацевский Александр 60aecb5d00 add wayland support fo media-libs/mesa преди 9 месеца
  Хирецкий Михаил 27ded7cd89 Изменены репозитории для x86 на архивные преди 1 година
  Хирецкий Михаил 2d0f1edf33 Изменены профили преди 1 година
  Alexander Tratsevskiy 2fd87fed0c CLDL удалена лишняя зависимость преди 2 години
  Alexander Tratsevskiy c46e4f6ad3 Смена профиля на default/18 преди 2 години
  Alexander Tratsevskiy 582406122b Профиль CLSL переименован в CLDL, обновлён состав пакетов преди 5 години