You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Alexander Tratsevskiy 5ad8104ae6 Обновлена ревизия 1 week geleden
..
CDS Изменены репозитории для x86 на архивные 1 jaar geleden
CLD CLD: удалены лишние зависимости 10 maanden geleden
CLDC add wayland support fo media-libs/mesa 6 maanden geleden
CLDL add wayland support fo media-libs/mesa 6 maanden geleden
CLDM add wayland support fo media-libs/mesa 6 maanden geleden
CLDX add wayland support fo media-libs/mesa 6 maanden geleden
CLDXE add wayland support fo media-libs/mesa 6 maanden geleden
CLDXS add wayland support fo media-libs/mesa 6 maanden geleden
CLS Изменены репозитории для x86 на архивные 1 jaar geleden
CSS Изменены репозитории для x86 на архивные 1 jaar geleden
templates/3.5 Обновлена ревизия 1 week geleden
arch.list Добавлен список архитектур 6 jaren geleden
calculate.env Github для репозиториев 5 jaren geleden
profiles.desc Добавлен профиль 20 в список профилей вместо 18. 1 jaar geleden
repo_name Init commit 7 jaren geleden